Associació

Associació Cultural ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

L’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA (ESMUTRAD) es constitueix com a associació cultural sense ànim de lucre el 8 de gener de l’any 2014. Les seues finalitats són: l’estudi, foment i divulgació de la cultura i música tradicional valenciana.

Per al compliment d’aquestes finalitats els seus estatuts especifiquen les següents activitats a realitzar:
• Recerques relacionades amb la cultura i música tradicional, la tècnica i pedagogia dels instruments tradicionals així com la seua construcció.
• Concursos de composició, certàmens d’interpretació, trobades i intercanvis, concerts, presentacions de llibres i C. D., conferències, taules rodones, exposicions, cursos i tallers.
• Enregistraments o edicions de materials relacionats amb la cultura i música tradicional valenciana.
• Formació de diferents agrupacions artístiques: instrumentals i/o vocals.

Memòria d’activitats 2014/2015 (pdf)

A hores d’ara l’ESMUTRAD ja té en funcionament els següents projectes: la XARXA D´ESCOLES DE MÚSICA TRADICIONAL, els ESTUDIS PROFESSIONALS DE MÚSICA TRADICIONAL, l’ENSEMBLE DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA i els CONCERTS DIDÀCTICS.

L’ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA vetlla i treballa per fer arribar la cultura i música tradicional valenciana a tothom, amb independència del seu lloc d’origen, de la seua situació socioeconòmica, de l’edat i d’altres factors. Així i fruit del seu compromís amb la societat, des del començament del projecte va marcar una política molt concreta de descomptes de clar perfil social, en totes seues activitats. Així mateix l’ESMUTRAD beca a les persones en situació d’exclusió social o en situació de risc d’exclusió social perquè puguen participar de manera totalment gratuïta en les activitats que aquesta organitza.

Dur endavant un projecte cultural com aquest a una ciutat gran, o almenys a la ciutat de València, presenta moltes dificultats afegides que no es poden deixar d’esmentar si més no com a la descripció d’una realitat:
• Hi ha un allunyament general del fet cultural i tradicional, mentre que als pobles, per norma general, la relació de les persones amb la cultura i música tradicional es produeix de manera natural.
• Els moviments culturals que treballen per la música tradicional no tenen, si els comparem amb la població total de la ciutat, ni de ben lluny la força que tenen a la gran majoria dels pobles.
• Hi ha una immensa oferta d’oci que fa que les accions que es porten a terme, per potents que siguen, es dilueixen i no tinguen la repercussió que tenen a localitats més menudes.
D’altra banda a la ciutat de València trobem:
• Un nombre d’habitats ben gran, la qual cosa implica la possibilitat de poder construir una gran pedrera.
• Una interculturalitat i junt amb altres factors diferenciadors, una diversitat que ens enriqueix.
• Col·lectius veïnals molt dinàmics.
• Una bona quantitat d’entitats, associacions i col.lectius amb projectes culturals força potents.

L’ESMUTRAD està federada en la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana.

Per al compliment dels seus fins l’ESMUTRAD ha posat en marxa quatre grans projectes:

XARXA D’ESCOLES DE MÚSICA TRADICIONAL

Projecte musico-social i formatiu que pren com a eixos fonamentals la inclusió social i la convivència en la diversitat. Amb aquesta iniciativa, fer ciutat barri a barri i fer pedrera, continuem teixint una xarxa de grups d’aprenentatge d’instruments tradicionals (dolçaina, tabal, flabiol, tarota, guitarró, guitarra, llaüt, bandúrria, violí, cant tradicional, etc.) radicats en cada barri, amb identitat pròpia, però que alhora configuren un tot dins de la ciutat de València.

ESTUDIS DE GRAU PROFESSIONAL DE MÚSICA TRADICIONAL

Projecte pedagògic i formatiu (titulació pròpia) que compta com a assessor amb Jordi Reig Bravo, professor de Música de Tradició Oral i Fonaments d´Etnomusicologia en el Conservatori Superior de Música de València.

ENSEMBLE DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Projecte artístic creat amb la finalitat d’originar la formació d’una agrupació estable, representativa i innovadora en l’àmbit de la música tradicional valenciana. Després del procés de selecció corresponent, aquesta formació està integrada per intèrprets de l’àmbit de la música tradicional de sòlida formació i reconegut prestigi. El passat mes de juliol va participar com a agrupació convidada al CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDES DE MÚSICA “CIUTAT DE VALÈNCIA”.

CONCERTS DIDÀCTICS

Projecte de divulgació i difusió dissenyat amb l’objectiu d’acostar la cultura i música tradicional valenciana a totes les persones i col·lectius possibles, sense cap tipus de distinció.

En aquest moment l´ESMUTRAD solament té recollit en els seus estatuts un tipus de soci. Hem treballat per a l’adaptació dels mateixos a fi de poder ampliar les diferents formes de pertinença a l’Associació Cultural Escola de Música Tradicional de la Ciutat de València. Els tipus de socis prevists en l´esborrany dels nous estatuts, que en l’actualitat estan en tràmit en la Conselleria de Justícia i Administració Pública, són:

 • Socis numeraris o de ple dret
 • Socis juvenils
 • Socis protectors
 • Socis honoraris

Totes aquelles persones que desitgen associar-se a l’Associació Cultural Escola de Música Tradicional de la Ciutat de València hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@esmutrad-valencia.com la següent documentació:

 • La sol·licitud d’associació degudament emplenada. (PDF)
 • Fotocòpia del NIF.
 • L’autorització per a la domiciliació bancària de la quota d’inscripció i la quota anual. (PDF)

 • Les persones que sol·liciten associar-se amb la condició de soci numerari deuran aportar dos avals de sengles socis numeraris. Per a la resta de tipus de socis no es requerirà presentar cap aval.

 • Les persones jurídiques hauran de presentar l´acord corresponent del seu òrgan competent.

Una vegada l’ESMUTRAD haja rebut la documentació passarà al cobrament els rebuts corresponents a les quotes d’ingrés i anual al compte bancari indicat.

En el moment que arribe el vistiplau de la GVA als nous estatuts, es convocarà una Assemblea General en la qual es ratificarà si escau, a proposta de la Junta Directiva, l’alta en l’ESMUTRAD dels nous socis.

Podran ser socis protectors totes aquelles persones físiques o jurídiques que sentint-se identificades amb les finalitats d’aquesta A.C.  i  nomenades com a tals per la Junta Directiva contribuïsquen materialment al sosteniment de la mateixa.

Tipus de mecenatge:

 • Mecenatge del projecte general de l’ESMUTRAD.
  • En el cas de ser persona jurídica, el seu logotip apareixerà en la web de l’ESMUTRAD en l’espai dedicat als patrocinadors, així com en l’espai dedicat als patrocinadors en els documents i els elements publicitaris (cartells, tríptics, etc.) relacionats amb els diferents projectes que desenvolupa l’ESMUTRAD.

 • Mecenatge d’un o diversos projectes concrets de l’ESMUTRAD.
  • En el cas de ser persona jurídica, el seu logotip apareixerà en els documents i els elements publicitaris (cartells, tríptics, etc.) relacionats amb el/els projecte/s en l’espai dedicat als patrocinadors.