Concerts didàctics

Concerts didàctics

L’activitat es planteja de manera divulgativa i interactiva, fent que els assistents participen, prenguen part i s’impliquen, amb l’objectiu d’acostar la cultura i música tradicional valenciana tant als xiquets com als joves, als adults i als majors. El públic podrà veure i escoltar diversos instruments de la nostra música tradicional, la majoria d’ells tocats en directe, a més a més durant el concert es projectaran imatges i audiovisuals que de manera molt atractiva ajudaran l’espectador a contextualitzar les diferents músiques i explicacions.

1. Definició de les diferents etiquetes: música “culta” occidental, música popular, música tradicional, música folklòrica i música d’arrel.
2. Gèneres de la música tradicional i folklòrica valenciana: gèneres vocals individuals a cappella i amb acompanyament, gèneres vocals col·lectius a cappella i amb acompanyament, gèneres instrumentals propis de la rondalla valenciana i del duo dolçaina i tabal.
3. Classificació dels instruments de la música tradicional i folklòrica valenciana: vent, corda i percussió.

• La duració és variable, entre 45 i 90 minuts, segons les edats dels assistents i l’àmbit dins del qual es programe i desenvolupe l’activitat.
• Tot i que excepcionalment podrà ser més alt, s’estableix un nombre màxim de 200 assistents per sessió.
• Segons el nombre de línies que tinga cada centre educatiu els concerts didàctics es realitzen per cursos o per cicles.
• Tant el grau d’aprofundiment en els continguts com el nivell del llenguatge tècnic emprat seran els adequats per a cada tipus de públic.
• En els centres educatius, l’activitat es pot realitzar dins de l’horari lectiu i recollir-la en la Programació Anual General (PGA) així com reflectir-la en la memòria del curs.
• Els centres d’Educació Infantil i Primària, instituts d’Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat podran optar a les ajudes econòmiques del programa per al desenrotllament de projectes d’innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d’activitats de promoció de la música de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

L’ESMUTRAD donarà als centres educatius que així li ho sol·liciten les unitats didàctiques relacionades amb l’activitat corresponents a cadascun dels cursos d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

El projecte Concerts Didàctics compta amb la col·laboració de: